fbpx
 
tel:  609 83 83 88

Kursy

Strona uzywa technologii cookies.
- do prowadzenia statystyk
- w mechanizmach księgi gosci.

 1. Definicje
  1. Wydawca – ANATOMIC Karolina Legucka, Plac Kaszubski 8, lok. 697 A, 81-350 Gdynia
  2. Voucher – bon towarowy wydany na okaziciela lub imiennie na osobę, który posiada wartość nominalną brutto i datę ważności oraz uprawnia Użytkownika do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawcę.
  3. Nabywca – osoba fizyczna lub firma, która otrzymuje od Wydawcy Voucher w zamian za środki finansowe przekazane na konto Wydawcy lub wpłacone do kasy Wydawcy.
  4. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Vouchera
 2. Warunki ogólne użytkowania Vouchera Anatomic
  1. Voucher jest dokumentem uprawniającym posiadacza vouchera do pełnej bądź częściowej zapłaty za dowolne szkolenie dostępne na stronie internetowej www.anatomic.szkola.pl
  2. Jeżeli wartość szkolenia przekracza wartość vouchera, posiadacz vouchera ma prawo do wykorzystania vouchera jako częściowej zapłaty za szkolenie. Voucherów nie można łączyć celem zapłaty za jeden bilet.
  3. Jeżeli wartość vouchera przekracza wartość szkolenia, pozostałe po zakupie szkolenia środki pozostaną powiązane z voucherem i mogą zostać wykorzystane do następnej pełnej bądź częściowej zapłaty za szkolenie dostępne na stronie internetowej www.anatomic.szkola.pl
  4. Posiadaczem vouchera jest osoba wskazana przez Nabywcę vouchera i posługująca się nim w procesie zakupu szkolenia.
  5. Voucher nie może być zamieniony ani w całości ani w części na gotówkę.
  6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji vouchera w następujących przypadkach:
   1. upływu terminu ważności vouchera
   2. uszkodzenia vouchera w stopniu uniemożliwiającym odczytanie unikalnego kodu zapisanego na voucherze
  7. W przypadku odwołania szkolenia, które Nabywca zakupił za pomocą vouchera, Wydawca zobowiązuje się do uzupełnienia wartości vouchera o kwotę, która została zrealizowana jako zapłata za odwołane szkolenie za pomocą vouchera.
 3. Postanowienia końcowe
  1.  Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za vouchery, które zostały skradzione bądź uszkodzone.
  2. Posiadacz vouchera zobowiązany jest do zachowania vouchera do czasu, kiedy odbywa się szkolenie, które zostało zakupione za pomocą vouchera.
  3. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu użytkowania voucherów.
  4. Za oryginalne i ważne uznaje się tylko i wyłącznie vouchery zakupione w firmie Anatomic Karolina Legucka, czego potwierdzeniem jest paragon fiskalny lub rachunek.
  5. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży unieważnia voucher bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.