Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych

Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe (myofascial trigger points) to znacznie podrażnione miejsce w obrębie nadaktywnego pasma mięśnia szkieletowego lub powięzi. Dysfunkcje te najlepiej scharakteryzowali Janet Travell i David Simons. Jednak mechanizm ich powstawania, a także lokalizacja tych zmian nie są do końca poznane. Wiadomo natomiast, że punkty spustowe występują u zdecydowanej większości populacji, a ich terapia przynosi znakomite efekty w wielu dysfunkcjach narządu ruchu, dlatego ich poznanie jest bardzo ważne dla każdego terapeuty.

Terapia punktów spustowych jest jednym z podstawowych narzędzi terapii manualnej, wykorzystywanej zarówno przez fizjoterapeutów jak i masażystów. Doskonale uzupełnia warsztat pracy, zwiększa efektywność pracy z pacjentem w różnych formach dolegliwości. Badania wykazują, że terapia punktami spustowymi znacznie przyspiesza proces rekonwalescencji, co w rezultacie zmniejsza napięcie mięśniowe, redukuje chroniczny ból oraz przekłada się na zwiększenie zakresu ruchomości w zaburzonym stawie.

Celem kształcenia jest uzyskanie lub zwiększenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji uczestników w zakresie podstaw zaburzeń mięśniowo-powięziowych, związanych z występowaniem punktów spustowych. Dodatkowym atrybutem jest wykorzystanie wybranych technik wspomagających terapie. Uczestnik uzyskuje umiejętność praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy, dotyczącej lokalizacji i terapii dysfunkcji układu ruchu, związanych z występowaniem punktów spustowych (kompresja ischemiczna, głęboki masaż poprzeczny czy poizometryczna relaksacja mięśni). Na kursie zostaną przedstawione również techniki autoterapii ww. dysfunkcji.

Program Kursu:

 1. Część teoretyczna
 • czym są trigger points i jak powstają
 • rola autonomicznego układu nerwowego
 • rodzaje punktów spustowych
 • bezpieczeństwo w pracy terapeuty
 • wybrane techniki terapeutyczne

Podczas kursu poznany techniki dla trigger points :

 • technika kompresyjna
 • techniki narzędziowe,
 • techniki energizacji mięśni (MET),
 • poizometryczna relaksacja (PIR),
 • techniki napięcie – przeciwnapięcie (strain counterstrain),
 • akupunktura bańką

2. Część praktyczna

 • Terapia mięśni prostowników grzbietu
 • Terapia mięśni obręczy biodrowej i uda
 • Terapia mięśni podudzia i stopy
 • Terapia mięśni obręczy barkowej i klatki piersiowej
 • Terapia mięśni kończyny górnej
 • Terapia mięśni głowy i szyi
 • Czas trwania kursu: 10 godzin dydaktycznych

Na zajęcia należy zabrać wygodny strój do zajęć praktycznych i duży ręcznik oraz obuwie na zmianę.

Termin kursu: 14.10.2024r.

Zajęcia odbywają się w godzinach 10:00-18:00

Cena kursu: 700 zł

Po pozytywnym zdaniu egzaminu kursanci otrzymują Dyplom ukończenia kursu w języku polskim i angielskim oraz zaświadczenie ukończenia kursu MEN III/1. Dokumenty wydawane przez naszą placówkę honorowane są na terenie całej UE.