Kurs masażu limfatycznego

Drenaż limfatyczny zalicza się do zabiegów fizykoterapeutycznych i polega na zastosowaniu technik masażu w formie przepychającej. Głównym celem drenażu limfatycznego jest likwidacja i przeciwdziałanie obrzękom różnego pochodzenia.

Program kursu:

1.Część teoretyczna

 • Rys historyczny
 • Anatomia układu limfatycznego
 • Techniki masażu limfatycznego i ich oddziaływanie
 • Wskazania i przeciwwskazania do masażu, wywiad z pacjentem, diagnoza stanu zdrowia, zmiany chorobowe
 • Wpływ masażu limfatycznego na organizm człowieka
 • Metodyka stosowania masażu limfatycznego

2. Część praktyczna

 • Opracowanie kończyny górnej
 • Opracowanie kończyny dolnej
 • Opracowanie klatki piersiowej
 • Opracowanie grzbietu
 • Opracowanie brzucha
 • Opracowanie twarzy

Egzamin końcowy składa się z dwóch części:
1. egzamin pisemny z teorii masażu
2. egzamin praktyczny

Czas trwania kursu: 20 godzin dydaktycznych

Cena kursu: 1100 zł

Termin: 3-4 lutego 2024r.

Zajęcia odbywają się w godzinach 10:00-18:00


Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu MEN III/1 oraz Certyfikat w języku polskim i angielskim.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu kursanci otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu oraz Dyplom ukończenia kursu w języku polskim i angielskim. Dokumenty wydawane przez naszą placówkę honorowane są na terenie całej UE.