Kurs REIKI (3 stopnie)

Słowo Reiki składa się z dwóch japońskich znaków: rei, oznaczającego uniwersalnego ducha i ki, oznaczającego witalną siłę życiową lub energię. Zatem Reiki to praktyczna terapia uzdrawiająca, w której praktykujący ułatwia dostarczanie drugiej osobie uniwersalnej energii w celu zwiększenia witalności i zwiększenia wrodzonej zdolności organizmu do uzdrawiania. Zamiarem praktykującego Reiki jest działanie jako kanał dostarczający uniwersalną energię, a tym samym uzupełnianie i przywracanie przepływu energii i równowagi.

Praktykujący Reiki próbuje skorygować brak równowagi i blokady kładąc (nakładając) ręce w określony sposób na całym ciele. Zazwyczaj zaczyna od głowy i zatrzymuje około 3 minut w każdym miejscu – pełna sesja trwa godzinę lub dłużej. Sesja skraca się do około pół godziny jeżeli praktykujący jest po trzecim stopniu lub sesja prowadzona jest przez kilka osób.

Reiki naucza się na trzech poziomach lub „stopniach”. Jest systemem inicjacyjnym. Każdy poziom obejmuje serię dostrojeń mających na celu otwarcie i wzmocnienie kanałów energii Reiki u praktykującego. 

I STOPIEŃ

Pierwszy stopień treningu Reiki organizowany jest najczęściej w dwóch kilkugodzinnych sesjach (w zależności od liczebności grupy). Na pierwszej omawiana jest historia i filozofia Reiki, druga obejmuje naukę przeprowadzania sesji Reiki (z nakładaniem dłoni) na sobie i innych w formie pełnej i skróconej. Uczniowie otrzymują cztery dostrojenia, których celem jest otwarcie wyższych ośrodków energii, w tym serca i umysłu. I stopień wystarczy by korzystać z energii Reiki. Jedynym warunkiem niezbędnymi do nauki są otwartość, chęć uczenia się i zaangażowanie w regularne stosowanie Reiki. 

I stopień jest oczyszczeniem fizycznym.

 • historia Reiki
 • filozofia Reiki
 • 5 zasad Reiki
 • Rysowanie symbolu Reiki (trening uważności)
 • autozabieg wersja pełna i skrócona
 • zabieg na innej osobie wersja pełna i skrócona
 • energetyczne BHP
 • oczyszczanie
 • czakry (podstawy)
 • praktyki uzupełniające
 • 4 inicjacje

II STOPIEŃ

Uczniowie, którzy ukończą pierwszy poziom Reiki i praktykują od minimum miesiąca, są uprawnieni do wzięcia udziału w kursie Reiki drugiego stopnia. II poziom obejmuje naukę dodatkowych zastosowań Reiki (nie tylko uzdrawianie fizyczne) poprzez użycie symboli, które wyrażają odpowiednie wzorce energii. Dodatkowe zastosowania obejmują możliwość przesyłania Reiki na odległość (do osoby znajdującej się w dowolnym miejscu na Ziemi), w przeszłość (do dowolnych wydarzeń, które mają negatywny wpływ na życie), a także w przyszłość. Można  precyzyjnie skupiać „wiązkę” energii, koncentrować ją na dowolnym celu np. chorym organie. Innym zastosowaniem jest przywracanie równowagi psychicznej, poprawienie jasności umysłu i umiejętności logicznego myślenia.

Zajęcia trwają 1-2 dni (w zależności od liczebności grupy), kurs kończy się jedną inicjacją. Często Mistrz Reiki prosi ucznia, aby wrócił za miesiąc i podzielił się doświadczeniami dotyczącymi praktyki na tym poziomie zastosowania.

II stopień jest oczyszczeniem mentalnym, możliwością wyzwolenia ze złych wzorców, ze szczególnym naciskiem na nawyki i uzależnienia.

 • powtórzenie zagadnień I stopnia
 • CHO KU REI
 • SEI HE KI
 • HON SHA ZE SHO NEN
 • przesyłanie energii w przestrzeni
 • przesyłanie energii w czasie
 • czakry (rozszerzenie)
 • oczyszczanie
 • medytacja
 • jedna inicjacja

III STOPIEŃ

Dostrojenie trzeciego stopnia służy do inicjowania mistrza Reiki. Aktywowany zostaje ostatni, główny symbol, który zwiększa moc przesyłania energii do maksimum. Zabieg przeprowadzany na sobie lub innych skraca się nawet o 70%.

Seminarium trwa jeden dzień i zakończone jest jedną inicjacją. Po jego ukończeniu otrzymuje się tytuł Mistrza Reiki. Tytuł świadczy, że adept opanował praktyczną pracę z energią i zobowiązał się stać w świetle i pozwolić, aby jego życie było przykładem Pięciu Zasad Reiki.

III stopień jest oczyszczeniem karmicznym.

 • powtórzenie zagadnień I i II stopnia
 • DAI KO MIO
 • TAMARASHA
 • RAKU
 • Siedem Leczących Dłoni
 • czakry – system nowoczesny
 • meridiany
 • mudry
 • zapis emocji w ciele
 • kolory w terapii
 • jedna inicjacja

IV stopień jest przeznaczony dla tych, którzy chcą zostać nauczycielami. Seminarium obejmuje minimum 4 kilkugodzinne sesje, podczas których adept uczy się sześciu inicjacji (czterech pierwszego stopnia, jednej drugiego i jednej trzeciego). Osoba, która ukończy to szkolenie, posiada wiedzę i technikę, dzięki którym może edukować i otwierać innych na Reiki. 

Termin kursu I stopnia: 29 lipca 2024r.

Termin kursu II i III stopnia zostanie podany wkrótce

Cena za I stopień 550 zł

Zajęcia odbywają się w godz. 10:00 – 18:00

Czas trwania kursu (jednego stopnia) to 20 godzin dydaktycznych