Osteopraktyka – Diagnostyka i terapia stawów kręgosłupa oraz kończyn (6 dni)

Moduł I Odcinek lędźwiowy oraz kończyna dolna (2dni –  2 x 10h)

 • Anatomia prawidłowa odcinka lędźwiowego, miednicy oraz kończyny dolnej
 • Obrazy RTG Prawidłowe odcinka lędźwiowego, miednicy oraz kończyny dolnej
 • Elementy anatomii palpacyjnej  odcinka lędźwiowego , miednicy oraz kkd
 • Diagnostyka pacjenta : testy krytyczne,
 • Funkcjonalne testy kliniczne dla odcinka ls, kości krzyżowej, oraz kończyny dolnej
 • Testy neurodynamiczne dla odcinka ls oraz kończyny dolnej
 • Wybrane elementy diagnostyki USG dla stawu biodrowego, kolanowego oraz skokowego
 • Diagnostyka statyki kręgosłupa oraz miednicy – pochylenia ,przesunięcia, rotacje poszczególnych segmentów
 • Terapia statyki kręgosłupa – techniki oscylacji, mobilizacji, manipulacji oraz detonizacji mięśni
 • Diagnostyka statyki stawu biodrowego, kolanowego oraz skokowego
 • Terapia zaburzeń statyki stawów kończyny dolnej

Moduł II Odcinek piersiowy oraz kkg (2dni –  2 x 10h)

 • Anatomia prawidłowa odcinka piersiowego , klatki piersiowej oraz kończyny górnej
 • Obrazy RTG prawidłowe dla odcinka piersiowego kręgosłupa oraz żeber, stawów obręczy kończyny górnej
 • Anatomia palpacyjna odcinka piersiowego ułożenia żeber, łopatki, obojczyka ,stawów kkg
 • Diagnostyka funkcjonalna pacjenta dla odcinka th oraz stawów  kończyny górnej
 • Podstawy wykorzystania diagnostyki USG w diagnostyce aparatu ruchu dla fizjoterapeuty :
 • Staw barkowy, łokciowy, nadgarstka
 • Diagnostyka statyki kręgosłupa oraz klatki piersiowej – pochylenia ,przesunięcia, rotacje poszczególnych segmentów
 • Terapia statyki kręgosłupa oraz klatki piersiowej  – techniki oscylacji, mobilizacji, manipulacji oraz detonizacji mięśni
 • Diagnostyka – testy kliniczne dla kończyny górnej – niestabilność stawu barkowego, pierścień stożka rotatorów, staw barkowo obojczykowy
 • Diagnostyka statyki stawów kończyny górnej – staw barkowy, barkowo obojczykowy, łokciowy , stawy nadgarstka oraz śródręcza
 • Terapia dla kończyny górnej – techniki oscylacji mobilizacji ,manipulacji stawowej oraz  detonizacji mięśniowej.

Moduł III Odcinek szyjny kręgosłupa (2dni –  2 x 10h)

 • Anatomia prawidłowa odcinka szyjnego
 • Obrazy RTG prawidłowe odcinka szyjnego kręgosłupa
 • Anatomia palpacyjna odcinka szyjnego
 • Diagnostyka – testy kliniczne dla odcinka szyjnego kręgosłupa
 • Diagnostyka – testy neurodynamiczne dla odcinka szyjnego kręgosłupa
 • Diagnostyka statyki kręgosłupa w pozycji leżącej oraz siedzącej
  Terapia statyki kręgosłupa odcinka szyjnego w pozycji leżącej oraz siedzącej techniki oscylacji, mobilizacji ,manipulacji stawowych
 • Diagnostyka stawu SSŻ
 • Terapia Stawu skroniowo żuchwowego  wykorzystanie technik MTG, oscylacji oraz mobilizacji
 • Wykorzystanie koncepcji zaburzeń łańcuchowych  aparatu ruchu
 • Kompleksowe podejście terapeutyczne w ujęciu zaburzeń stawowych aparatu ruchu
 • Praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności (kompleksowa terapia stawowa) Omówienie Przypadków klinicznych

Zajęcia prowadzi Adrian Michałek

Termin modułu I: 27-28 lipca 2024r.

Termin modułu II: 24-25 sierpnia 2024r.

Termin modułu III: 24-25 września 2024r.

Cena kursu: 1850 zł za moduł

Zajęcia odbywają się w godz. 10:00 – 18:00

Czas trwania 1 modułu to 20 godzin dydaktycznych

Czas trwania 3 modułów to 60 godzin dydaktycznych

Po zaliczeniu praktycznym uczestnik otrzyma dyplom ukończenia kursu w języku polskim i angielskim oraz Zaświadczenie MEN III/1


Adrian Michałek

Fizjoterapeuta prowadzący prywatna praktykę, a od 10 lat zajmujący się kształceniem fizjoterapeutów, masażystów oraz innych zawodów medycznych na poziomie szkoły policealnej, wyższej oraz szkoleń podyplomowych. Posiada wykształcenie jako mgr fizjoterapii, tytuł inżyniera na kierunku Inżynieria biomedyczna, tytuł Technika elektroradiologa oraz ukończony kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Aktualnie studiuje również na kierunku Ratownictwo Medyczne.


Zapraszamy !