Kurs „Diagnoza i terapia narządu żucia” (2 dni)

Moduł I: podstawowy (2 dni)

Kurs dla wszystkich, którzy są zainteresowani pracą z zaburzeniami w obszarze narządu żucia, głowy i szyi. Pomoże poszerzyć wiedzę i wzbogacić warsztat pracy z Pacjentami. W ciagu dwóch dni nauczycie się prowadzenia wywiadu, stawiania hipotez, wyciągania wniosków na podstawie badania.  Poznacie szczegółową anatomię i biomechanikę stawów skroniowo- żuchwowych oraz wpływ postawy na funkcje narządu żucia. W trakcie kursu przedstawione zostaną techniki terapeutyczne, dopasowane do konkretnych dysfunkcji występujących u Pacjentów. Wiedza zdobyta na kursie pozwoli na szersze spojrzenie na Pacjenta i jego dolegliwości.

Teoria:

 • Anatomia głowy i szyi
 • Anatomia stawu skroniowo- żuchwowego
 • Biomechanika stawu skroniowo żuchwowego
 • Wpływ odcinka szyjnego na ustawienie głowy i stawów skroniowo-żuchwowych
 • Unerwienie obszaru twarzoczaszki – najczęściej występujące zaburzenia.
 • Kluczowe elementy wywiadu
 • Budowanie hipotez na podstawie przeprowadzonego wywiadu
 • Parafunkcje zwarciowe
 • RTG- na co zwrócić uwagę
 • Ból głowy pochodzenia szyjnego
 • Ból zębów bez przyczyny stomatologicznej

Praktyka:

 • Analiza postawy ciała
 • Ocena uzębienia i tkanek miękkich jamy ustnej
 • Badanie manualne odcina szyjnego z testami bezpieczeństwa oraz ruchomością segmentów odc C
 • Ocena układu mięśniowego narządu żucia i odcinka szyjnego
 • Badanie stawów skroniowo-żuchwowych
 • Badanie neurologiczne
 • Przykłady terapii z wykorzystaniem technik terapii manualnej i mięśniowo- powięziowej
 • Propozycje autoterapii

Moduł II: zaawansowany (2 dni)

Kurs skierowany do osób zainteresowanych rozwijaniem swojej wiedzę i umiejętności w pracy z Pacjentami stomatologicznymi. Na drugim poziomie kursu poznacie najczęściej występujące zaburzenia narządu żucia i dowiecie się jak sobie z nimi radzić. Wzbogacicie badanie o różnicowanie trzasków w stawie skroniowo- żuchwowym i ocenę struktur stawowych.  Dowiecie się na czym polega współpraca Lekarz- Logopeda – Fizjoterapeuta i kiedy należy skierować Pacjenta do innego Specjalisty. Poznacie protokoły pracy z Pacjentami bólowymi, po zabiegach chirurgicznych oraz z ograniczeniem ruchomości żuchwy.

Teoria:

–  Rodzaje dysfunkcji w stawach skroniowo- żuchwowych: trzaski, zwyrodnienia, zablokowanie, zwichnięcie.

 • Funkcja krążka w stawie skroniowo oraz jego patologie
 • Struktury więzadłowe, badanie oraz interpretacja wyników
 • Przykłady leczenia Pacjentów z bólem w okolicy stawów skroniowo- żuchwowych
 • Rozszerzenie wiedzy z zakresu badań obrazowych: CBCT, MRI
 • Postępowanie fizjoterapeutyczne po zabiegach ortognatycznych
 • Kiedy i gdzie wysłać Pacjenta?
 • Rola języka w dysfunkcji stawów skroniowo- żuchwowych
 • Kinesiotaping

Praktyka:

 • Badanie struktur więzadłowych stawów skroniowo- żuchwowych
 • Różnicowanie trzasków w stawie skroniowo- żuchwowym
 • Gra stawowa- ocena mobilności kłykcia żuchwy
 • Ocena ruchomości kości gnykowej
 • Wstępna ocena funkcji języka

–  Wnioskowanie kliniczne na podstawie badania i ustalenie planu terapii

 • Terapia manualna stawów skroniowo żuchwowych
 • Elementy terapii manualnej odcinka szyjnego
 • Techniki drenażowe
 • Kinesiotaping
 • Przykłady autoterapii

Termin Modułu I: 21-22 września 2024r.

Cena kursu: 2000 zł

Zajęcia odbywają się w godz. 10:00 – 18:00

Czas trwania kursu to 20 godzin dydaktycznych


Termin Modułu II zostanie podany już wkrótce

Cena kursu: 2000 zł

Zajęcia odbywają się w godz. 10:00 – 18:00

Czas trwania kursu to 20 godzin dydaktycznych


Po ukończeniu każdego z modułów uczestnik szkolenia otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu MEN III/1 oraz Dyplom w języku polskim i angielskim.Zapraszamy !